info@rakhshservice.com
info@rakhshservice.com

سنسور ارتفاع در سیستم تعلیق کامیون

با وجود اینکه سیستم تعلیق خودروهای سنگین امروزه بسیاری از مشکلات ناشی از ارتفاع خودروها رو برطرف کرده است ولی همچنان کاپیتان های این ماشین ها با این مسئله مواجه هستند. امروزه بیشتر انواع مختلف سیستم تعلیق خودروهای سنگین برای کنترل ارتفاع از سیستم های مکانیکی استفاده می کنند.

سیستم تعلیق پنوماتیکی (که البته تلفظ صحیح آن نئوماتیک است) جز فناوری های جدید در سیستم تعلیق خودروهای سنگین است که مزایای زیادی دارد. سنسورهای ارتفاع که به سیستم تعلیق اضافه می شوند در واقع سنسورهایی هستند که به فنرهای میراگر هوایی متصل می شوند و دارای یک بخش مکانیکی هم هستند و میتوانند به خوبی میزان ارتفاع رو در شرایط مختلف تنظیم کنند.

در مجموع فنرهای بادی ترکیبی از نیرو و جابه جایی رو ارائه می دهند که باافزایش یا کاهش بار، سطح و ارتفاع خودرو ثابت می ماند. این کار توسط دریچه های فشار باد تنظیم می شوند. فنرهای بادی در شرایط خاص بارگذاری تغییرمی کند که باعث راندمان بهتر می شود.

راننده های اتوبوس و کامیون ها در مقایسه با فنرهای فلزی، ترجیح می دهند از پنوماتیک استفاده کنند، زیرا در مواقع  حرکت در جاده پایداری خودرو زیاد تر است و میزان شوک جاده ای و ارتعاشی که به ماشین و راننده منتقل می شود، کمتر شود. در کامیون ها و تریلرها از فنرهای بادی که از محفظه (غشاء) لاستیکی که به وسیله ورق های فلزی محکم پرس می شوند استفاده می شود . کشنده بنز اکسور 1842 رخش خودرو مجهز به کمک فنر و سیستم پنوماتیکی است و سواری و تعادل بسیار خوبی را برای راننده به همراه دارد .

Instagram linkedin
Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.
Hidden