info@rakhshservice.com
info@rakhshservice.com

برگزاری سمینار آموزشی نمایندگان خدمات پس از فروش آذر1401- تبریز

به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت نمایندگان مجاز و با هدف کسب حداکثری رضایتمندی مشتریان محترم سمینار آموزشی با حضور کارشناسان فنی و تکنسین های نمایندگان مجاز از شهر های کرج، یزد، شیراز، قم و پرسنل تعمیرگاه مرکزی ،کارشناسان خدمات پس از فروش و پرسنل واحد تحویل مدیریت فروش طی 5 روز  در تاریخ 13 الی 17 آذر 1401 در محل کارخانه رخش خودرو برگزار شد.

  1. دوره باز آموزی روش اجرائی کلیم و گارانتی.
  2. آموزش سیستم جامع خدمات پس از فروش( سروشان )
  3. دوره های تئوری و عملی فنی مرتبط با محصولات 5490 و 6520 و آموزش کار با ابزار مخصوص
  4. آموزش کار با دستگاه عیب یاب مهاد صنعت تحویلی به نمایندگان مجاز
  5. آموزش آخرین دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو ( بازنگری 4)   

-دوره های فوق با حضور اساتیدی از شرکت کاماز، شرکت سروشان و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) و مدیریت خدمات پس از فروش رخش سرویس برگزار گردید.

Instagram linkedin
Start typing to see posts you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account

Need Help?

I’m Here To Assist You

Something isn’t Clear?
Feel free to contact me, and I will be more than happy to answer all of your questions.
Hidden