شرکت رخش سرویس با هدف ایجاد اطمینان خاطر در مشتریان محترم خود، کلیه قطعات یدکی ارائه شده در سطح شبکه نمایندگان را با هولوگرام اصالت کالا و درج QR کد که حاوی سریال نامبر منحصر بفرد برای هر یک از قطعات یدکی میباشد، عرضه می نماید.

با توجه به افزایش قطعات یدکی تقلبی و بی کیفیت در سطح بازار و صدمات و لطمات جدی که استفاده ازقطعات غیر استاندارد به خودرو وارد می کند، واحد بازرگانی رخش سرویس با اجرای طرح هولوگرام اصالت کالا، زمینه را برای جلوگیری از استفاده از قطعات غیر شرکتی و تقلبی را فراهم نموده است .