info@rakhshservice.com
info@rakhshservice.com

پایه فیلتر آبگیر سوخت به همرا سه گوش

۲۸۲,۷۴۴,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

پنل چراغ مه شکن

۹۱,۳۹۲,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

تیغه برف پاک کن

۲۱,۴۲۰,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

چراغ عقب (معمولی )

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

چراغ عقب LD

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

دبه بادی کابین

۳۵۴,۱۴۴,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

سیبک

۳۷,۱۲۸,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

سیم کشی چراغ های جانبی

تماس بگیرید
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

صفحه کیلومتر

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر پمپ فرمان

۴,۳۲۶,۳۰۰ریال
STEERING PUMP FILTER ELEMENT
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر خشک کن ( فیلتر کارتریج)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
brake air dryer cartridge
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر روغن

۱۷,۱۰۸,۵۵۰ریال
Engine oil filter
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .
اینستاگرام linkedin
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
Wishlist
0 آیتم سبد خرید
My account