info@rakhshservice.com
info@rakhshservice.com

پایه فیلتر آبگیر سوخت به همرا سه گوش

۲۸۲,۷۴۴,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

دبه بادی کابین

۳۵۴,۱۴۴,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

سیبک

۳۷,۱۲۸,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

کمک فنر

۴۹۵,۵۱۶,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

کمک فنر جلو

۳۵۴,۱۴۴,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

لنت ترمز

۱۲۷,۰۹۲,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

یاتاقان شفت میل لنگ

۸۱۳,۹۶۰,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .
اینستاگرام linkedin
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
Wishlist
0 آیتم سبد خرید
My account