info@rakhshservice.com
info@rakhshservice.com

تیغه برف پاک کن

۲۱,۴۲۰,۰۰۰ریال
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر پمپ فرمان

۴,۳۲۶,۳۰۰ریال
STEERING PUMP FILTER ELEMENT
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر خشک کن ( فیلتر کارتریج)

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
brake air dryer cartridge
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر روغن

۱۷,۱۰۸,۵۵۰ریال
Engine oil filter
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر کابین

۱۱,۷۳۳,۴۵۰ریال
filter element
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر گازوئیل اولیه (سه گوش)

۱۴,۸۲۷,۴۱۰ریال
Chassis Fuel filter
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر گازوئیل ثانویه

۹,۸۱۹,۳۹۰ریال
Engine Fuel filter
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر هوای بزرگ

۲۹,۳۹۹,۱۷۵ریال
Air filter big
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلتر هوای کوچک

۳۸,۲۴۸,۴۲۵ریال
Air filter SMALL
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .

فیلترادبلو

۱۶,۱۱۴,۳۷۵ریال
urea filter
توجه : این محصول مربوط به خودرو کشنده رخش (1842) کاماز 5490 می باشد .
اینستاگرام linkedin
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
Wishlist
0 آیتم سبد خرید
My account